دبیرخانه استانی زبان آموزی آذربایجان غربی

مستقر در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوکان

دبیرخانه استانی زبان آموزی آذربایجان غربی

مستقر در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوکان

دبیرخانه استانی زبان آموزی آذربایجان غربی

تلاش در خصوص یادگیری و آموزش زبان و ادبیات فارسی در حیطه‌های خواندن و نوشتن درک و بیان

اعضای دبیرخانه
1- سعد الدین خسروی
2- اسماعیل سر بخشی راد
3- امیر سلیمان زاده
4-جلال جمالی

طبقه بندی موضوعی

        برای این جلسه، پیشنهاد می‌شود .در مرحله‌ی اول از اعضای گروه بخواهید یک متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید .بعد از این که متن ها...


برای آگاهی بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.انشاء به معنی ایجاد کردن،پرورش دادن،ابداع و خلق کردن،نظم دادن به فکر و نیز ایجاد کلام و نگارش آن در قالب عبارات زیباست.جمله نویسی و یا موضوع انشاء در کلاس درس،باید طوری باشد که خاطره ای در ذهن دانش آموز تداعی کند یا چیزی را ببیند و بشناسد تا بتواند در مورد آن مطلب......

برای مطالعه بیشتر به
ادامه مطلب مراجعه فرمایید.