دبیرخانه استانی زبان آموزی آذربایجان غربی

مستقر در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوکان

دبیرخانه استانی زبان آموزی آذربایجان غربی

مستقر در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوکان

دبیرخانه استانی زبان آموزی آذربایجان غربی

تلاش در خصوص یادگیری و آموزش زبان و ادبیات فارسی در حیطه‌های خواندن و نوشتن درک و بیان

اعضای دبیرخانه
1- سعد الدین خسروی
2- اسماعیل سر بخشی راد
3- امیر سلیمان زاده
4-جلال جمالی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «جشنواره خط تحریری» ثبت شده است

به نام خدا

من انسانم برترازسایر حیوانات،زیرا دارای زبان کلام وبیانم. خالق دانا با بخشش این امتیاز متمایزضمن عنایت خاص برمن تکلیف نهاده و از من می خواهد با این زبان با او و همنوعان خود ارتباط برقرار کنم شکرانه به جای آرم و شادمانه رندگی کنم . لذت و اثرگفتار را درحیات درون وپیرامون خود حس نمایم .

می دانیم زبان به مفهوم آوایی و گفتاری جهت ارتباط وفهماندن همزاد با تولد انسان است اماتغییروتکامل وتکاثرآن به درازای وجودوبقای زیستن همه ی انسان هاست.خالق زبان خدای دانااست امامخیر، معمارومهندس تغییروتبدیل وتحول آن انسان است . می تواند آن راغنی  ترسازد.اصلاح کند،درچهارچوب قراردهد،بیاراید.ویابرعکس به ورطه ی  نیستی وفراموشی بکشاند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۲۲:۵۲
دبیرخانه زبان آموزی